Students Walking Up Stairs

עריכת תוכן עיוני ועבודות אקדמיות

לירון פז־פרידמן

עריכת עבודות אקדמיות יכולה לשפר את ציון העבודה.
מרצים מצפים שהעבודה האקדמית תהיה כתובה בשפה גבוהה ורהוטה, ללא שגיאות כתיב או הקלדה, שגיאות דקדוק ותחביר.
הם מעריכים עבודות עם משפטים קוהרנטיים, לא קצרים מדי או ארוכים מדי וללא חזרות מיותרות.

עריכת עבודה אקדמית כוללת לרוב ארבעה שלבים:

שלב ראשון – עריכת תוכן:

• קריאה רציפה של העבודה ובדיקת קוהרנטיות בין חלקי העבודה. האם כל מה שכתוב במבוא      אכן נכתב בגוף העבודה? האם יש סתירות פנימיות לאורך העבודה?

• אם העבודה חורגת מהאורך הנדרש – צמצום הכתוב תוך שמירה מוקפדת על התוכן.

שלב שני – עריכת לשון:

• קריאה מדוקדקת של העבודה ותיקון שגיאות לשוניות.

• דיוק ברמת ניסוח המשפט ובחירת המילים המתאימות.

• הקפדה על משלב לשוני גבוה.

שלב שלישי – הגהה:

• תיקון שגיאות כתיב והקלדה.

• תיקון שגיאות דקדוק ופיסוק.

• תיקון רווחים.

• האחדת כתיב (מלא/חסר).

• עיצוב אחיד של העבודה כולל כותרות וכותרות משנה.

• עימוד ותוכן עניינים.

שלב רביעי – הפניה למקורות ופרק הביבליוגרפיה:

• מעבר על כל ההפניות והמקורות ועריכתם לפי הכללים.

אפשר לבחור בכל אחד מהשלבים בנפרד, למשל רק הגהה או רק עריכת ביבליוגרפיה, והתשלום יהיה בהתאם לעבודה הנדרשת.

עריכת העבודה נעשית על ידי
לירון פז־פרידמן

לירון לדף הבית.jpg

נעזרתי בלירון מספר פעמים לאורך התואר לעריכה לשונית והגהה של עבודות אקדמיות. 
כל פעם התרשמתי מהיכולת שלה לשים לב לפרטים הקטנים,

לחזק ולשפר את הטקסט כך שיהיה יותר זורם וקוהרנטי לצד הקפדה על כללי ה־APA. 
תמיד הייתה פנויה, זמינה וסבלנית לכל שאלה ובעיה שהעליתי בפניה.

הרגשתי תמיד שאני בידיים טובות.

גוני שרון

לירון ערכה לי את התזה / מחקר משלים לדוקטורט. לאורך כל הכתיבה חוויתי תחושת בדידות

גדולה שלקראת הסוף רק התחזקה. ואז לשמחתי מצאתי את לירון, העורכת הלשונית האגדית,

שמעבר למקצועיות, עמידה בלוח זמנים, יושרה ונעימות בין־אישית, לראשונה הרגשתי שאני

לא לבד ושאני יכולה להיות שלמה עם ההגשה.

נעמה לבנה